تور ترکیه تور روسیه تور گرجستان تور بلغارستان ثبت لینک شما
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 7خط زیبای استاد نجم

چهارشنبه 31 خرداد 1396
0:28
وحید عزتی

خط زیبای استاد نجم
بسیار تک
روی عقیق قرمز طبیعی
نقره ۹۲۵
سنگین و بزرگ
قیمت باور نکردنی

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : خط زیبای استاد نجم
[ بازدید : 4 ]

خط زیبای استاد کاتب

چهارشنبه 31 خرداد 1396
0:28
وحید عزتی

خط زیبای استاد کاتب
بر روی عقیق جزع زیبا
تراش ثبتی
کاری منحصر بفرد
دست ساز
نقره ۹۵
بسیار دیدنی
قیمت.....

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : خط زیبای استاد کاتب
[ بازدید : 2 ]

سفارش دوستان عزیز

سه شنبه 30 خرداد 1396
23:30
وحید عزتی

سفارش دوستان عزیز
قابل سفارش مجدد
طول سنگ ۳ سانت

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : سفارش دوستان عزیز
[ بازدید : 2 ]

یا زهرابرجسته روی عقیق ابینقره ۹۲۵سایز ۶۴ ۶۵

سه شنبه 30 خرداد 1396
23:19
وحید عزتی

یا زهرا
برجسته روی عقیق ابی
نقره ۹۲۵
سایز ۶۴ ۶۵
سنگین
قیمت باور نکردتی امشب ۸۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : یا زهرابرجسته روی عقیق ابینقره ۹۲۵سایز ۶۴ ۶۵
[ بازدید : 2 ]

به آقای فرهاد از اصفهان

سه شنبه 30 خرداد 1396
22:33
وحید عزتی

به آقای فرهاد از اصفهان

منبع : به آقای فرهاد از اصفهان
[ بازدید : 3 ]

شجر کلکسیونی

سه شنبه 30 خرداد 1396
19:29
وحید عزتی

شجر کلکسیونی
تک بوته
رکاب نقره ۹۲۵
طرح قلم
سایز ۶۲
قیمت باکر نکردنی ۹۰ هزار تومان
فقط امشب

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : شجر کلکسیونی
[ بازدید : 1 ]

کل ناد علی

سه شنبه 30 خرداد 1396
8:44
وحید عزتی

کل ناد علی
عقیق ابی
با خط دستی استاد کاتب
بسیار تک
نقره ۹۵
سایز ۶۵ ۶۶
سنگین
قیمت باور نکردنی ۱۴۷ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : کل ناد علی
[ بازدید : 2 ]

شجر تکبسیار زیباطبیعینقره ۹۲۵طرح قلمقیمت

دوشنبه 29 خرداد 1396
13:46
وحید عزتی

شجر تک
بسیار زیبا
طبیعی
نقره ۹۲۵
طرح قلم
قیمت باور نکردنی ۹۹ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : شجر تکبسیار زیباطبیعینقره ۹۲۵طرح قلمقیمت
[ بازدید : 3 ]

اپال زیبا

دوشنبه 29 خرداد 1396
13:00
وحید عزتی

اپال زیبا
کلکسیونی
چرخش نور زیبا
تراش تایلندی
بزرگ
نقره ۹۵
رکاب زیبا
قیمت .....

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : اپال زیبا
[ بازدید : 2 ]

شجر زیبا

دوشنبه 29 خرداد 1396
12:02
وحید عزتی

شجر زیبا
پاییزی
طبیعی
بسیار زیبا
سنگین
نقره ۹۲۵
قیمت باور نکردنی ۱۵۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : شجر زیبا
[ بازدید : 2 ]