بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 5

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

زمرد زیبای برزیلی

جمعه 14 مهر 1396
20:48
وحید عزتی

زمرد زیبای برزیلی
بسیار زیبا
تک
نقره ۹۲۵
رکاب محمدی
طرح پیچک
قیمت باور نکردنی فقط ۹۹ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : زمرد زیبای برزیلی
[ بازدید : 10 ]

الملک لله

جمعه 14 مهر 1396
17:48
وحید عزتی

الملک لله
خط دستی
تذهیب زیبا
روی عقیق پرتغالی
نقره ۹۲۵
بسیار درشت
قیمت ۱۵۰ هزار تومان
همراه هدیه

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : الملک لله
[ بازدید : 13 ]

انگشتر زنانه

جمعه 14 مهر 1396
16:24
وحید عزتی

انگشتر زنانه
نقره ۹۲۵
طرح زیبا
بسیار تک
قیمت ۱۵۰ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : انگشتر زنانه
[ بازدید : 9 ]

یا علیروی عقیق سبزتماما خط دستنقره ۹۲۵بسیار

جمعه 14 مهر 1396
16:24
وحید عزتی

یا علی
روی عقیق سبز
تماما خط دست
نقره ۹۲۵
بسیار تک
سنگین
قیمت باور نکردنی ۱۴۵ هزار تومان
همراه هدیه

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : یا علیروی عقیق سبزتماما خط دستنقره ۹۲۵بسیار
[ بازدید : 9 ]

باباغوری کلکسیونی

جمعه 14 مهر 1396
16:00
وحید عزتی

باباغوری کلکسیونی
بسیار ابدار
با رکاب نقره ۹۲۵
طرح جدید احمدی
زیبا
قیمت باور نکردنی ۱۰۹ هزار تومان
همراه هدیه تسبیح

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : باباغوری کلکسیونی
[ بازدید : 6 ]

به آقای حبیبی از خوزستان

پنجشنبه 13 مهر 1396
21:48
وحید عزتی

به آقای حبیبی از خوزستان

منبع : به آقای حبیبی از خوزستان
[ بازدید : 8 ]

به آقای کاظمی از کردستان

پنجشنبه 13 مهر 1396
20:24
وحید عزتی

به آقای کاظمی از کردستان

منبع : به آقای کاظمی از کردستان
[ بازدید : 8 ]

یا زینبخط استاد حیدریبسیار تکنقره ۹۲۵روی رکا

پنجشنبه 13 مهر 1396
20:12
وحید عزتی

یا زینب
خط استاد حیدری
بسیار تک
نقره ۹۲۵
روی رکاب صفوی
قیمت.....

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : یا زینبخط استاد حیدریبسیار تکنقره ۹۲۵روی رکا
[ بازدید : 11 ]

فیروزه طبیعی نیشابور

پنجشنبه 13 مهر 1396
19:36
وحید عزتی

فیروزه طبیعی نیشابور
اصلی
با رکاب دست و دلبر محسنی
نقره ۹۲۵
با قیمت باور نکردنی ۱۰۶ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : فیروزه طبیعی نیشابور
[ بازدید : 11 ]

۴ عدد شجر کلکسیونی زیبا

پنجشنبه 13 مهر 1396
19:24
وحید عزتی

۴ عدد شجر کلکسیونی زیبا
طبیعی
شجر پاییزی
تراش کارگاه
همگی با هم قیمت باور نکردنی ۱۰۰ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : ۴ عدد شجر کلکسیونی زیبا
[ بازدید : 12 ]