بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 4

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

۴ عدد شجر پاییزی

شنبه 15 مهر 1396
11:24
وحید عزتی

۴ عدد شجر پاییزی
بسیار زیبا
طبیعی
تراش کارگاه
قیمت همگی با هم ۱۰۰ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : ۴ عدد شجر پاییزی
[ بازدید : 12 ]

فیروزه نیشابور زیبا

شنبه 15 مهر 1396
11:24
وحید عزتی

فیروزه نیشابور زیبا
طبیعی
اصلی
رکاب ملیله
نقره ۹۲۵
و برنج
قیمت....

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : فیروزه نیشابور زیبا
[ بازدید : 9 ]

الملک لله

شنبه 15 مهر 1396
10:00
وحید عزتی

الملک لله
حکاکی برجسته
روی سنگ دلربا
با رکاب نقره ۹۲۵
نجفی
بسیار تک
قیمت باور نکردنی ۹۹ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴۰

منبع : الملک لله
[ بازدید : 25 ]

به آقای گودرزی زاده از اهواز

شنبه 15 مهر 1396
9:48
وحید عزتی

به آقای گودرزی زاده از اهواز

منبع : به آقای گودرزی زاده از اهواز
[ بازدید : 6 ]

الحمدلله

جمعه 14 مهر 1396
23:48
وحید عزتی

الحمدلله
روی عقیق جزع
تراش ثبتی
تماما حکاکی دست
هنر دست اسلامی حکاک
با رکاب نقره ۹۲۵
گوارسه دار
قیمت باور نکردنی ۱۵۰ هزار تومان

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
  

منبع : الحمدلله
[ بازدید : 8 ]

به آقای محمدی از شهر قدس

جمعه 14 مهر 1396
23:24
وحید عزتی

به آقای محمدی از شهر قدس

منبع : به آقای محمدی از شهر قدس
[ بازدید : 8 ]

لاجورد افغانی

جمعه 14 مهر 1396
21:24
وحید عزتی

لاجورد افغانی
بسیار زیبا
طبیعی
نقره ۹۲۵
رکاب گل
سنگین
قیمت باور نکردنی ۱۲۷ هزار تومان
همراه هدیه

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : لاجورد افغانی
[ بازدید : 10 ]

عقیق شجر پاییزی

جمعه 14 مهر 1396
21:12
وحید عزتی

عقیق شجر پاییزی
بسیار زیبا
طبیعی
کامل منظره
نقره ۹۲۵
رکاب درشت
قیمت باور نکردنی ۱۵۰ هزار تومان
همراه هدیه

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : عقیق شجر پاییزی
[ بازدید : 11 ]

به آقای خدایاری از تهران

جمعه 14 مهر 1396
21:12
وحید عزتی

به آقای خدایاری از تهران

منبع : به آقای خدایاری از تهران
[ بازدید : 8 ]

نصرمن الله

جمعه 14 مهر 1396
21:00
وحید عزتی

نصرمن الله
روی عقیق ابی
بسیار زیبا
نقره ۹۲۵
طرح حصیر
قیمت باور نکردنی ۱۴۰ هزار تومان
همراه هدیه

    
    ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴
     ۰۲۱ ۶۶۰۷۳۷۹۴

منبع : نصرمن الله
[ بازدید : 8 ]