طراحی سایت فروشگاهی آموزش سگ خرید کتاب نصب آسانسور شرکت خدمات فنی مهندسی آرنا آموزش تایپ ده انگشتی ثبت لینک شما
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 21


عقیق سبز زیبا

يکشنبه 8 مرداد 1396
23:01
وحید عزتی

عقیق سبز زیبا
بسیار تک
نقره ۹۲۵
سنگین
قیمت باور نکردنی ۹۶ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : عقیق سبز زیبا
[ بازدید : 2 ]

یشم زیبا

يکشنبه 8 مرداد 1396
20:49
وحید عزتی

یشم زیبا
یمنی
بسیار تک
نقره ۹۲۵
سنگین
قلم قلب
قیمت باور نکردنی ۱۳۴ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : یشم زیبا
[ بازدید : 2 ]

العزه لله

يکشنبه 8 مرداد 1396
15:49
وحید عزتی

العزه لله
خط استاد کاتب عزیز
بسیار تک
روی جزع تراش ثبتی
بسیار دیدنی
نقره ۹۲۵
رکاب اشک
قیمت باور نکردنی

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : العزه لله
[ بازدید : 2 ]

فیروزه نیشابور

يکشنبه 8 مرداد 1396
15:49
وحید عزتی

فیروزه نیشابور
بسیار بزرگ و سنگین
طبیعی
اصلی
نقره ۹۲۵
طرح قلم
قیمت باور نکردنی ۱۴۷ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : فیروزه نیشابور
[ بازدید : 1 ]

به آقای محمد امینی از اصفهان

يکشنبه 8 مرداد 1396
15:49
وحید عزتی

به آقای محمد امینی از اصفهان

منبع : به آقای محمد امینی از اصفهان
[ بازدید : 1 ]

فیروزه نیشابور

يکشنبه 8 مرداد 1396
14:25
وحید عزتی

فیروزه نیشابور
بسیار تک
طبیعی
نقره ۹۲۵
سایز کوچک
قیمت باور نکردنی ۸۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : فیروزه نیشابور
[ بازدید : 2 ]

نیم ست زیبا

يکشنبه 8 مرداد 1396
0:25
وحید عزتی

نیم ست زیبا
طرح ایتالیا
مشابه طلا
ابکاری رادیوم
روکش طلا سفید
قیمت ۳۰۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : نیم ست زیبا
[ بازدید : 5 ]

فیروزه زیبا

شنبه 7 مرداد 1396
15:01
وحید عزتی

فیروزه زیبا
طبیعی
بسیار تک
نقره ۹۲۵
طرح صفوی
قیمت باور نکردنی ۱۲۷ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : فیروزه زیبا
[ بازدید : 2 ]

با وارد کردن کد ۲۴ رقمی سمت راست برگه در سایت

شنبه 7 مرداد 1396
14:24
وحید عزتی

با وارد کردن کد ۲۴ رقمی سمت راست برگه در سایت
http://newtracking.post.ir
و یا شماره گیری شماره
*193
بدون نیاز به اینترنت
پیگیر وضعیت پستی خود باشید

منبع : با وارد کردن کد ۲۴ رقمی سمت راست برگه در سایت
[ بازدید : 4 ]

چشم ببربسیار زیبانقره ۹۲۵سنگینقیمت باور نکرد

شنبه 7 مرداد 1396
14:12
وحید عزتی

چشم ببر
بسیار زیبا
نقره ۹۲۵
سنگین
قیمت باور نکردنی ۸۵ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : چشم ببربسیار زیبانقره ۹۲۵سنگینقیمت باور نکرد
[ بازدید : 5 ]