تور ترکیه تور روسیه تور گرجستان تور بلغارستان ثبت لینک شما
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 21شجر زیبا

سه شنبه 16 خرداد 1396
11:59
وحید عزتی

شجر زیبا
طبیعی
تک درخت
نقره ۹۲۵
سایز ۶۱
قیمت باور نکردنی ۱۵۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : شجر زیبا
[ بازدید : 4 ]

به آقای زهره وند از همدان

سه شنبه 16 خرداد 1396
11:24
وحید عزتی

به آقای زهره وند از همدان

منبع : به آقای زهره وند از همدان
[ بازدید : 6 ]

حضوری

دوشنبه 15 خرداد 1396
21:25
وحید عزتی

حضوری

منبع : حضوری
[ بازدید : 4 ]

عقیق لامپی

دوشنبه 15 خرداد 1396
19:41
وحید عزتی

عقیق لامپی
بسیار زیبا
نقره ۹۵
۲ مهر
سایز ۶۲
قیمت توافقی

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : عقیق لامپی
[ بازدید : 3 ]

عقیق ابدار

دوشنبه 15 خرداد 1396
19:41
وحید عزتی

عقیق ابدار
طوق دار
نقره ۹۲۵
سایز ۶۲ ۶۳
سنگین
قیمت ۱۵۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : عقیق ابدار
[ بازدید : 3 ]

به صورت حضوری

دوشنبه 15 خرداد 1396
16:37
وحید عزتی

به صورت حضوری

منبع : به صورت حضوری
[ بازدید : 3 ]

اماتیس طبیعی

دوشنبه 15 خرداد 1396
16:14
وحید عزتی

اماتیس طبیعی
تراش هند
نقره ۹۲۵
سایز ۶۶
سنگین
قیمت ۱۵۰ هزار تومان
قابل تخفیف

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : اماتیس طبیعی
[ بازدید : 2 ]

به آقای مژده از رشت

دوشنبه 15 خرداد 1396
15:51
وحید عزتی

به آقای مژده از رشت

منبع : به آقای مژده از رشت
[ بازدید : 2 ]

فیروزه زیبا

دوشنبه 15 خرداد 1396
14:31
وحید عزتی

فیروزه زیبا
نقره ۹۲۵
سایز ۶۳
بسیار تک
قیمت باور نکردنی ۱۵۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : فیروزه زیبا
[ بازدید : 3 ]

فیروزه زیبا

دوشنبه 15 خرداد 1396
12:13
وحید عزتی

فیروزه زیبا
نقره ۹۵
۲ مهر
مدل حصیری
سایز ۶۱ ۶۲
قیمت ۱۵۰ هزار تومان

      
       ۰۹۳۵۴۰۷۰۲۹۴

منبع : فیروزه زیبا
[ بازدید : 5 ]