سگ دوبرمن لوازم حیوانات خانگی طراحی فروشگاه اینترنتی سگ هاسکی تعمیر ماکروفر کی بریم سفر هم تایپ خرید بک لینک قوی
بستن تبلیغات [X]
انگشتر - صفحه 2

به آقای شاهرودی از قم

به آقای شاهرودی از قم

منبع : به آقای شاهرودی از قم

[ بازدید : 5 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:14 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

به آقای هادی زاده از تهران

به آقای هادی زاده از تهران

منبع : به آقای هادی زاده از تهران

[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:14 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

ارسالی دوستان عزیز

ارسالی دوستان عزیز

منبع : ارسالی دوستان عزیز

[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

حلقه ستنقره ۹۲۵ابکاری رادیومابکاری طلاییمشابه طلاق

حلقه ست
نقره ۹۲۵
ابکاری رادیوم
ابکاری طلایی
مشابه طلا
قیمت هردو با هم فقط فقط ۹۰ هزار تومان

      

منبع : حلقه ستنقره ۹۲۵ابکاری رادیومابکاری طلاییمشابه طلاق

[ بازدید : 5 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

به آقای مطهری فر از قزوین

به آقای مطهری فر از قزوین

منبع : به آقای مطهری فر از قزوین

[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

ارسالی دوستان عزیز

ارسالی دوستان عزیز

منبع : ارسالی دوستان عزیز

[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

یا رقیهعقیق زیبانقره ۹۲۵سایز ۶۲ ۶۳بسیار سنگینقیمت

یا رقیه
عقیق زیبا
نقره ۹۲۵
سایز ۶۲ ۶۳
بسیار سنگین
قیمت باور نکردنی ۹۲ هزار تومان

      

منبع : یا رقیهعقیق زیبانقره ۹۲۵سایز ۶۲ ۶۳بسیار سنگینقیمت

[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

۸ عدد انگشتر

۸ عدد انگشتر
نقره ۹۲۵
عقیق قرمز و کبود یمنی.خطی.حدید خطی.و غیره
۷۹ گرم
همگی با هم ۴۱۰ هزار تومان
مخصوص کسبه

      

منبع : ۸ عدد انگشتر

[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

یا علیعقیق تراش یمنی پرتغالینقره خالصسایز ۶۶بسیار تک

یا علی
عقیق تراش یمنی پرتغالی
نقره خالص
سایز ۶۶
بسیار تک
قیمت باور نکردنی ۱۲۰ هزار تومان

      

منبع : یا علیعقیق تراش یمنی پرتغالینقره خالصسایز ۶۶بسیار تک

[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:10 ] [ وحید عزتی ]

[ ]

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز
بسیار زیبا
نقره ۹۲۵
سایز ۶۴
قیمت باور نکردنی ۹۹ هزار تومان

      

منبع : یاقوت قرمز

[ بازدید : 7 ]

[ يکشنبه 1 اسفند 1395 ] [ 14:07 ] [ وحید عزتی ]

[ ]